FAQ

Sidst opdateret:
01-09-2022

Fodterapi

Hvornår kan jeg få tilskud fra det offentlige?

Du kan med en henvisning fra din egen praktiserende læge få tilskud, hvis du har en af følgende diagnoser:

 • Diabetes og et konstateret behov for behandling
 • Nedgroede tånegle
 • Arvæv efter strålebehandling af fodvorter
 • Patienter med svær ledde- og psoriasisgigt

Du kan også behandles hos en fodterapeut uden henvisning fra din læge, og i dette tilfælde får du ikke tilskud fra din region.

Hvor meget kan jeg få i tilskud fra det offentlige?

Regionerne yder et varierende tilskud til hver af de fire diagnoser ovenover. Du betaler din egen andel direkte til fodterapeuten.

 • Diabetes
  • Tilskuddet udgør 50 pct. af fodterapeutens honorar
 • Nedgroede tånegle
  • Tilskuddet udgør 40 pct. af fodterapeutens honorar
 • Arvæv efter strålebehandling af fodvorter
  • Tilskuddet udgør 40 pct. af fodterapeutens honorar
 • Patienter med svær ledde- og psoriasisgigt
  • Tilskuddet udgør 50 pct. af fodterapeutens honorar

Nysgerrig efter mere info?

Priserne med tilskud er reguleret i Aftale om fodterapi Overenskomst 2021 - 2024. Se en oversigt over priserne ved at klikke her.

Er din ventetid for lang?

Synes du, at ventetiden hos din fodterapeut er for lang, og er du interesseret i at komme hurtigere til? For at finde fodterapeuter klik her. Vælg:

 • Type behandler: Fodterapeut
 • Din adresse
 • Henvisning: Ja eller Nej
 • Maksimale ventetid
 • Søg knappen

Du finder nu de nærmeste fodterapeuter og kan se deres forventede ventetid og anmeldelser.


Fysioterapi

Hvornår kan jeg få tilskud fra det offentlige?

Har du problemer, der kræver fysioterapeutisk behandling, kan din læge efter aftale henvise dig til fysioterapi. Du kan også behandles hos en fysioterapeut uden henvisning fra din læge, og i dette tilfælde får du ikke tilskud fra din region.

Hvor meget kan jeg få i tilskud fra det offentlige?

Dit tilskud udgør dags dato 39,3 % for 1. konsultation, normal træning og holdtræning, som er de mest brugte behandlingstyper indenfor fysioterapi. Vær opmærksom på følgende:

 • Bliver du behandlet i dit eget hjem, skal du betale et afstandstillæg på 113,81 kr.
 • Bliver du behandlet på din arbejdsplads, skal du betale et afstandstillæg på 113,81 kr. Bliver du behandlet uden for klinikkens normale åbningstider, betaler du et tillæg uden tilskud.
 • Hverdage mellem 16.00-20.00 samt lørdage mellem 08.00-20.00 betaler du et tillæg på 162,52 kroner.
 • Hverdage mellem 20.00-08.00 samt søndage/helligdage betaler du et tillæg på 325,01 kroner.

Nysgerrig efter mere info?

Priserne med tilskud er reguleret i Overenskomst om almindelig fysioterapi. Se en oversigt over priserne ved at klikke her.

Er din ventetid for lang?

Synes du, at ventetiden hos din fysioterapeut er for lang, og er du interesseret i at komme hurtigere til? For at finde fysioterapeuter klik her. Vælg:

 • Type behandler: Fysioterapeut
 • Din adresse
 • Henvisning: Ja eller Nej
 • Maksimale ventetid
 • Søg knappen

Du finder nu de nærmeste fysioterapeuter og kan se deres forventede ventetid og anmeldelser.


Kiropraktik

Hvornår kan jeg få tilskud fra det offentlige?

Der er offentligt tilskud til kiropraktorbehandling. Det kræver ikke henvisning fra din praktiserende læge. Du kan derfor uden involvering fra din egen læge finde en kiropraktor til at behandle dig og automatisk modtage tilskud fra det offentlige.

Hvor meget kan jeg få i tilskud fra det offentlige?

Regionerne yder et tilskud på 60 pct. af de fastsatte priser pr. konsultation i overenskomsten til disse forløb:

 • Lumbal nerverodspåvirkning
 • Cervikal nerverodspåvirkning
 • Lumbal spinalstenose

Regionerne yder et tilskud på ca. 80 pct. af de fastsatte priser pr. konsultation i overenskomsten til:

 • Røntgen
 • Ultralyd

Nysgerrig efter mere info?

Priserne med tilskud er reguleret i Landsoverenskomst om kiropraktik. Se en oversigt over priserne ved at klikke her.

Er din ventetid for lang?

Synes du, at ventetiden hos din kiropraktor er for lang, og er du interesseret i at komme hurtigere til? For at finde kiropraktorer klik her. Vælg:

 • Type behandler: Kiropraktor
 • Din adresse
 • Maksimale ventetid
 • Søg knappen

Du finder nu de nærmeste kiropraktorer og kan se deres forventede ventetid og anmeldelser.


Psykologi

Hvornår kan jeg få tilskud fra det offentlige?

Du kan få tilskud til psykologhjælp, hvis du er blandt følgende:

 1. røveri-, volds- og voldtægtsofre
 2. trafik- og ulykkesofre
 3. pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 4. personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 5. pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 6. pårørende ved dødsfald
 7. personer, der har forsøgt selvmord
 8. kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge. Psykologhjælp kan ydes forud for abortindgrebet, når anmodning om tilladelse til indgrebet er fremsendt til abortsamrådet
 9. personer, der inden det fyldte 18. år, har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 10. personer med let til moderat depression, der er fyldt 18 år
 11. personer, der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, der er fyldt 18 år

Du kan også behandles hos en psykolog uden henvisning fra din læge, og i dette tilfælde får du ikke tilskud fra din region.

Hvilken type behandling kan jeg modtage med henvisning fra lægen?

 • Du kan højst få tilskud til op til 12 konsultationer pr. behandlingsforløb. Hvis du er i persongruppe 10 & 11(se ovenover) kan du modtage tilskud op til yderligere 12 behandlinger efter genhenvisning fra din praktiserende læge
 • Du kan få tilskud til individuelle konsultationer, to- personers konsultationer eller gruppekonsultationer (3-9 personer)

Hvor meget kan jeg få i tilskud fra det offentlige?

Regionerne yder et tilskud på 60 pct. af de fastsatte priser pr. konsultation i overenskomsten. Du betaler din egen del af beløbet direkte til psykologen.

Det er gratis (dvs. tilskud på 100%) for dig at modtage psykologhjælp, hvis du hører til en af følgende:

 • Persongruppe 6: Du er pårørende ved dødsfald (Patienterstatningen kan træffe afgørelse om, at den pårørende har ret til godtgørelse efter § 24 a i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet)
 • Persongruppe 10: Du har en let til moderat depression og er mellem 18-24 år ved henvisningstidspunkt
 • Persongruppe 11: Du lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD og er mellem 18-24 år ved henvisningstidspunkt

Nysgerrig efter mere info?

Priserne med tilskud er reguleret i Overenskomst om psykologihjælp. Se en oversigt over priserne ved at klikke her.

Er din ventetid for lang?

Synes du, at ventetiden hos din psykolog er for lang, og er du interesseret i at komme hurtigere til? For at finde psykologer klik her. Vælg:

 • Type behandler: Psykolog
 • Din adresse
 • Maksimale ventetid
 • Søg knappen

Du finder nu de nærmeste psykologer og kan se deres forventede ventetid og anmeldelser.


Sikringsgruppe 1 og sikringsgruppe 2

Som dansk statsborger med bopæl inden for landets grænser kan du vælge mellem to sygesikringsgrupper:

 • Sikringsgruppe 1: Du er tilmeldt en bestemt læge og skal have henvisning til speciallæger
 • Sikringsgruppe 2: Du er ikke tilmeldt en bestemt læge og skal ikke have henvisning til speciallæger

Sikringsgruppe 1

Hvis du er i gruppe 1 og vil modtage tilskud til din behandling, skal du have en henvisning fra din læge til behandling hos en fysioterapeut, fodterapeut og psykolog. Du behøver ikke henvisning til tandlæge, tandplejer og kiropraktor, fordi du her automatisk modtager tilskud, når du får en behandling. Hvis du vil modtage behandling fra en speciallæge, så kræver dette en henvisning fra din praktiserende læge. Speciallægerne:

 • øjenlæger samt
 • øre-, næse- og halslæger

er undtaget, og du kan derfor direkte booke tid hos dem uden henvisning og altid modtage tilskud til din behandling.

Regionen betaler alle udgifter til behandling hos læge eller speciallæge. Du skal dog være opmærksom på, at lægen/speciallægen skal have en aftale med regionen. Nogle læger, som har en aftale, tilbyder også privat behandling. Den private behandling skal du selv betale for.

Hvis du er i sikringsgruppe 1, kan din læge ikke opkræve gebyr, hvis du udebliver fra en konsultation.

Find de bedste behandlere tæt på dig ved at klikke her.

Sikringsgruppe 2

Hvis du er i sikringsgruppe to, så har du samme vilkår som i sikringsgruppe 1, pånær følgende væsentlige forskelle:

 • Du kan frit vælge praktiserende læge
 • Du kan frit vælge speciallæge uden henvisning
 • Du betaler for at gå til praktiserende læge og speciallæge

Følgende behandlere har selv mulighed for at fastsætte størrelsen af deres honorar for en behandling:

 • Fysioterapeuter
 • Læger
 • Speciallæger
 • Tandlæger
 • Tandplejere

Hvis du stadigvæk ønsker at modtage tilskud til en behandling, skal du have en lægehenvisning fra din praktiserende læge for følgende typer behandlere:

 • Fodterapeuter
 • Fysioterapeuter
 • Psykologer

Det bemærkes, at psykologen skal have en aftale med regionen, for at du kan få tilskud.

Som gruppe 2-sikret kan du få behandling på samme vilkår og med de samme begrænsninger som gruppe 1-sikret. Det betyder, at du kan få det samme antal behandlinger, som hvis du var i sikringsgruppe 1. Hvis din speciallæge vurderer, at du har behov for flere behandlinger, end du normalt ville få som gruppe 1-sikret, skal din praktiserende læge vurdere dit behov for behandling.

Du kan skifte sygesikringsgruppe på borger.dk ved at klikke her.

Du kan skifte læge på borger.dk ved at klikke her.

Find de bedste behandlere tæt på dig ved at klikke her.